ข่าวประชาสัมพันธ์

IMG_4223
IMG_4222

 

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษากระบวนการผลิตภายในโรงงาน เพื่อศึกษาข้อมูลสำหรับโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด วันที่ 7 กันยายน 2560