ข่าวทั่วไป

  คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษากระบวนการผลิตภายในโรงงาน เพื่อศึกษาข้อมูลสำหรับโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด วันที่ 7 กันยายน 2560
Read more
Recent Comments
    Archives
    Twitter
    Please fill all required widget settings!